Gezonde en groene leefomgeving is nodig voor een vitale samenleving

Voorbereiding Programma Gezonde Groene Leefomgeving

ZonMw, 16 april 2021

Een gezonde groene leefomgeving bevordert en beschermt het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van mensen. Samen met het RIVM bereidt ZonMw een programma voor. Zodat beleidsmakers met kennis, data, infrastructuur en praktische instrumenten, gezondheid meer integraal mee kunnen nemen in hun beleid rond de fysieke leefomgeving.

Gezonde en groene leefomgeving is nodig voor een vitale samenleving – ZonMw