Ervaring

Mijn ervaringen van de laatste 10 jaar:

  • adviseren van gemeenten bij het opstellen van een omgevingsvisie en/of omgevingsplan; bijvoorbeeld over de vraag hoe gezondheid een belangrijke plek kan krijgen in een visie, plan of programma  
  • met gemeente en stakeholders formuleren van gezondheidsambities: stimuleren van bewegen (om overgewicht en diabetes type 2 tegen te gaan) en van ontmoeting (ter voorkoming van eenzaamheid); denk ook aan vermindering van blootstelling aan luchtvervuiling (gezonde fietsroutes), aan minder geluidhinder (stille plekken creĆ«ren) en denk aan het realiseren van een aangename zijde voor elke woning 
  • adviezen over realisatie van een windturbinepark (betrekken van omwonenden, aandacht voor de beleving van geluid van windmolens en financieel profijt) 
  • adviezen over veehouderijen – uitbreidingen en nieuwvestiging – in relatie tot gezondheid (betrekken omwonenden bij vergunningverlening, gezondheidseffecten op de luchtwegen, kans op infecties) 
  • uitvoeren van een nulmeting gezondheid rond luchthavens 
  • opstellen van een handreiking voor het beoordelen van de mogelijke gezondheidseffecten bij complexe en politiek gevoelige thema’s als de veehouderij
  • met andere GGD’en in Nederland formuleren van kernwaarden voor gezondheid; deze kernwaarden kunnen helpen in de prioritering van items voor gezondheid en milieu.