Home

Gezonde leefomgeving

Hoe realiseer je gezonde buurten en wijken waar mensen met plezier wonen, werken en ontspannen?

De Omgevingswet biedt overheden ruime mogelijkheden om deze gebieden te realiseren. Het is belangrijk om thema’s als gezondheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie op tijd te betrekken bij het maken van plannen voor een gezonde leefomgeving.

Gezondheid gaat over gezondheidsbescherming (schone lucht, rustige plekken, schone bodem) en over gezondheidsbevordering (voldoende bewegen, anderen ontmoeten, voldoende groen en goede voeding).

Ik wil mijn ervaring graag gebruiken om onder meer overheden te ondersteunen bij het realiseren van gezonde buurten en wijken. Ik heb veel ervaring met het ‘vertalen’ van gezondheidsitems in plannen voor de fysieke leefomgeving.

Op deze website vindt u meer informatie over mijn expertise. Neem gerust contact met mij op over wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen.