Aanbod

Als adviseur gezonde leefomgeving kan ik u van advies dienen bij uw plannen voor de fysieke leefomgeving.

Daarbij kunt u denken aan:

  • meewerken aan het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie en -plan
  • opstellen van ambities voor gezonde wijken en buurten, dorpen en steden
  • presentaties geven en bijeenkomsten organiseren over gezondheid en de omgevingswet
  • borgen van gezondheid in plannen voor het buitengebied (veehouderij, wonen, recreëren)
  • gezondheid betrekken bij milieu-effect-rapportages (notitie reikwijdte en detailniveau)
  • adviseren over uitbreidingen en nieuwe veehouderijen
  • adviseren over de gezondheidseffecten van geluidhinder door luchthavens
  • adviseren over gezondheid in relatie tot windturbines en hoogspanningslijnen.

Op de bladzijde ‘Ervaring’ leest u meer over de adviezen die ik de laatste jaren heb gegeven.