UA-120925378-1

gallery/attachments-Image-LogoColorNoText

Jaap de Wolf


adviseur gezonde leefomgeving

Korte berichten

Utrecht.nieuws, 8 juni 2019

Gemeente wil gezondheidsverschillen tussen wijken verkleinen

De gemeente wil gezondheidswinst voor alle Utrechters, zodat iedereen gezond kan leven in onze stad. Hoe de gemeente daar de komende jaren mee

om wil gaan, staat in de nieuwe Nota Volksgezondheid

‘Gezondheid voor Iedereen’, die donderdag 6 juni aan de gemeenteraad is aangeboden.

Veenendaalse krant, 19-5-19

Op de fiets luchtkwaliteit meten

 In de provincie Utrecht gaan vijfhonderd vrijwilligers allemaal met een meetkastje op de fiets de weg op. De provincie Utrecht wil ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit van fietsroutes zo optimaal mogelijk is. Om de luchtkwaliteit in kaart te brengen is een innovatief experiment gestart.

Jaap de Wolf adviseert onder meer

gemeenten over gezondheid

in omgevingsvisies en -plannen 

Gezonde leefomgeving

Hoe realiseer je gezonde buurten en wijken waar mensen met plezier

wonen, werken en ontspannen?

De Omgevingswet biedt overheden ruime mogelijkheden om deze

gezonde gebieden te realiseren.

Het is belangrijk om thema's als gezondheid, duurzaamheid en

klimaatadaptatie op tijd te betrekken bij het maken van plannen voor

een gezonde leefomgeving. 

Gezondheid gaat over gezondheidsbescherming (schone lucht, rustige plekken, schone bodem) en over gezondheidsbevordering (voldoende bewegen, anderen ontmoeten, voldoende groen en goede voeding). 

Ik wil mijn ervaring graag gebruiken om onder meer overheden daarbij te ondersteunen.

Ik heb veel ervaring met het 'vertalen' van gezondheidsitems in plannen

voor de fysieke leefomgeving. 

Op deze website vindt u meer informatie over mijn expertise. Neem gerust contact met mij op over wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen.

Wonen in de buurt van een snelweg?