UA-120925378-1

gallery/attachments-Image-LogoColorNoText_3

Jaap de Wolf

adviseur gezonde leefomgeving

Korte berichten

Utrecht.nieuws, 8 juni 2019

Gemeente wil gezondheidsverschillen tussen wijken verkleinen

De gemeente wil gezondheidswinst voor alle Utrechters, zodat iedereen gezond kan leven in onze stad. Hoe de gemeente daar de komende jaren mee om wil gaan, staat in de nieuwe Nota Volksgezondheid

‘Gezondheid voor Iedereen’, die donderdag 6 juni aan de gemeenteraad is aangeboden.

Veenendaalse krant, 19-5-19

Op de fiets luchtkwaliteit meten

 In de provincie Utrecht gaan vijfhonderd vrijwilligers allemaal met een meetkastje op de fiets de weg op. De provincie Utrecht wil ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit van fietsroutes zo optimaal mogelijk is. Om de luchtkwaliteit in kaart te brengen is een innovatief experiment gestart.

 • adviseren van gemeenten bij het opstellen van een omgevingsvisie
  en/of omgevingsplan
  ; bijvoorbeeld over de vraag hoe en welke plaats gezondheid kan hebben in een visie, plan of programma  
 • met gemeente en stakeholders formuleren van gezondheidsambities: stimuleren van bewegen (om overgewicht en diabetes 2 tegen te gaan) en van ontmoeting (ter voorkoming van eenzaamheid); denk ook aan vermindering van blootstelling aan luchtvervuiling (gezonde fietsroutes), aan minder geluidhinder (stille plekken creëren) en denk aan het realiseren van een aangename zijde voor elke woning 
 • adviezen over realisatie van een windturbinepark (betrekken van omwonenden, aandacht voor de beleving van geluid van windmolens) 
 • adviezen over veehouderijen - uitbreidingen en nieuwvestiging - in relatie tot gezondheid (betrekken omwonenden bij vergunningverlening, gezondheidseffecten op de luchtwegen, kans op infecties) 
 • uitvoeren van een nulmeting gezondheid rond luchthavens 
 • opstellen van een handreiking voor het beoordelen van de mogelijke gezondheidseffecten bij complexe en politiek gevoelige thema's als de veehouderij 
 • met andere GGD'en in Nederland formuleren van kernwaarden voor gezondheid; deze kernwaarden kunnen helpen in de prioritering van items voor gezondheid en milieu
 • het verzorgen van lessen 'gezondheidsrisico's op het werk' voor MBO-studenten 
 • in opdracht van het RIVM een presentatie gehouden over gezondheid en de N825 (een drukke weg tussen Borculo en Lochem); zie bij: www.slimsteweg.nl.

Mijn ervaringen van de laatste 10 jaar: