UA-120925378-1

gallery/attachments-Image-LogoColorNoText_2

Jaap de Wolf

adviseur gezonde leefomgeving

Korte berichten

Utrecht.nieuws, 8 juni 2019

Gemeente wil gezondheidsverschillen tussen wijken verkleinen

De gemeente wil gezondheidswinst voor alle Utrechters, zodat iedereen gezond kan leven in onze stad. Hoe de gemeente daar de komende jaren mee om wil gaan, staat in de nieuwe Nota Volksgezondheid

‘Gezondheid voor Iedereen’, die donderdag 6 juni aan de gemeenteraad is aangeboden.

Veenendaalse krant, 19-5-19

Op de fiets luchtkwaliteit meten

 In de provincie Utrecht gaan vijfhonderd vrijwilligers allemaal met een meetkastje op de fiets de weg op. De provincie Utrecht wil ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit van fietsroutes zo optimaal mogelijk is. Om de luchtkwaliteit in kaart te brengen is een innovatief experiment gestart.

Als adviseur gezonde leefomgeving kan ik u van advies dienen

bij uw plannen voor de fysieke leefomgeving.

Daarbij kunt u denken aan:

  • meewerken aan het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie    en -plan
  • opstellen van ambities voor gezonde wijken en buurten, dorpen en steden
  • presentaties geven en bijeenkomsten organiseren over gezondheid en de omgevingswet
  • borgen van gezondheid in plannen voor het buitengebied (veehouderij, wonen, recreëren)
  • gezondheid betrekken bij milieu-effect-rapportages (notitie reikwijdte en detailniveau)
  • adviseren over uitbreidingen en nieuwe veehouderijen
  • adviseren over de gezondheidseffecten van geluidhinder door luchthavens
  • adviseren over gezondheid in relatie tot windturbines en hoogspanningslijnen.

Op de bladzijde 'Ervaring' leest u meer over de adviezen die ik de laatste jaren heb gegeven. 

gallery/attachments-Image-P1000478-2_1